Lokata tradycyjna i e-lokata – która lepsza?

Żyjemy obecnie w erze bankowości elektronicznej. Oznacza to oczywiście zdalny dostęp do konta, możliwość wykonywania przelewów drogą elektroniczną, ale również zdalne zawarcie lokat. Który rodzaj lokaty jest korzystniejszy – tradycyjny czy internetowy?

E-lokaty zakłada się przez Internet. Procedury zredukowano tutaj do minimum i uproszczono – wszystko trwa bardzo krótko. Często na lokatach internetowych można zarobić więcej aniżeli na ich tradycyjnych odpowiednikach. Jest to związane z faktem, że w przypadku lokat internetowych użytkownik jest bardzo samodzielny – co skutkuje w wielu sytuacjach wyższym oprocentowaniem. Ponadto, jak już wcześniej zauważono, e-lokaty są wygodne i szybkie w ustanawianiu depozytu. Całej operacji można dokonać w dowolnym czasie z domu – potrzebne jest tylko połączenie z Internetem. Aby założyć tradycyjną lokatę, trzeba odwiedzić oddział wybranego banku, często czekać w kolejce. Co więcej, uwzględnić należy dni i godziny otwarcia oddziału. E-lokata może zostać założona nawet w niedzielę w godzinach nocnych.

Trzeba pamiętać, że e-lokata nie jest wirtualnym produktem. Cała procedura kończy się zapoznaniem się z regulaminem i stworzeniem adekwatnej umowy. Zarówno środki zebrane na tradycyjnej lokacie, jak i e-lokacie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Różnica zatem widoczna jest w sposobie zawarcia lokaty i ewentualnej wysokości oprocentowania.

Niektórzy obawiają się zakładania lokat internetowych, ponieważ przy wypełnianiu formularza online należy wpisać wiele danych osobowych (np. imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego). Gdzie najlepiej założyc lokatę ?Trzeba jednak pamiętać, że firmy oferujące e-lokaty stosują na swoich stronach internetowych bardzo skomplikowane zabezpieczenia, które powinny ochronić klientów przez atakiem hakerów. Warto również zwrócić uwagę na zabezpieczenie własnego komputera – zaleca się włączenie systemowej zapory i zainstalowanie antywirusa. E-lokaty należy zakładać na własnych komputerach – a nie na ogólnodostępnych, np. w bibliotece. Zanim rozpocznie się zakładanie lokaty, warto wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

Istnieją również zwolennicy tradycyjnych lokat. Co prawda ich założenie wymaga udania się do oddziału wybranego banku, co może być czasochłonne, ale z drugiej strony daje to możliwość skonsultowania się z pracownikiem banku i poproszenie go o pomoc w wybraniu odpowiedniego produktu. Takie wsparcie dla osób, które mają niedużą wiedzę o lokatach, może okazać się bezcenne.

Przy wyborze lokat, zarówno tych tradycyjnych, jak i internetowych, pomocne okazują się porównywarki internetowe. Dzięki nim można wybrać najbardziej korzystne oferty. Potem konieczne jest zapoznanie się z poszczególnymi warunkami wybranych lokat. Można się spodziewać, że e-lokaty w przyszłości wyprą z rynku lokaty tradycyjne. Z jakimi kosztami musimy się liczyc w przypadku używania karty kredytowej. Z pewnością wiążą się one z wygodą, często pozwalają też uzyskać dodatkowy zysk. Bankowość elektroniczna nie jest już nowością, a standardem. Warto korzystać z jej zalet.

Jakie są rodzaje lokat?

Chcemy zacząć oszczędzać. Zastanawiamy się, jaki sposób będzie najlepszy. Nasz wybór pada na założenie lokaty. Informacje dostępne o pożyczkobiorcy, kto udziela , kto ma wgląd. . Udajemy się do oddziału firmy albo włączamy Internet i … okazuje się, że sprawa nie jest wcale taka prosta. Istnieje bowiem wiele rodzajów i typów lokat. Jak odnaleźć się w skomplikowanym świecie lokat? Z pewnością pomocna będzie klasyfikacja tych produktów finansowych.

Lokaty można podzielić na tradycyjne i e-lokaty. Sprawdź czym są pożyczki bez bik. Lokaty tradycyjne zawierane są w oddziałach firmy. Z kolei e-lokaty zakłada się samodzielnie, zdalnie przez Internet. Obie formy są bezpieczne – zgromadzone środki objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wyróżnia się też lokaty krótkoterminowe i długoterminowe. Lokata krótkoterminowa jest zawierana na okres do 12 miesięcy. Istnieją także lokaty odnawialne i jednorazowe. Jak wygląda pierwsza pożyczka za darmo. Lokaty jednorazowej nie da się przedłużyć – po upłynięciu terminu wskazanego w umowie zebrane środki zostaną wypłacone właścicielowi. Lokaty odnawialne po upływie terminu są automatycznie przedłużane o kolejny okres – o ile właściciel nie zadecyduje inaczej.

Warto wskazać również na typy lokat:

  • Lokata terminów – przez klienta jest przekazywana konkretna suma pieniędzy, która po upływie wskazanego terminu jest powiększana o odsetki. Odsetki są naliczane na koniec okresu lokacyjnego.

  • Lokata dzienna – do kapitalizacji odsetek dochodzi w systemie dziennym, zaś lokata automatycznie jest odnawiana na następny dzień do nadejścia ostatecznego terminu wskazanego w umowie.

  • Lokata dynamiczna – umożliwia dowolne wypłacanie środków z lokaty. Odsetki nalicza się w sposób proporcjonalny do okresu, w jakim konkretna suma pieniędzy znajdowała się na lokacie. Warto zauważyć, że oprocentowanie lokaty rośnie z czasem jej obowiązywania, ale wartość lokaty jest raczej niższa niż w przypadku standardowej lokaty terminowej.

  • Lokata progresywna – umożliwia dopłacanie kolejnych środków do tych wcześniej zdeponowanych na lokacie. Przy „dopłacaniu” kolejnych pieniędzy nie ma konieczności podpisywania kolejnej umowy. Co istotne, podwyższenie środków lokaty skutkuje wzrostem oprocentowania naliczanego do kapitału.

  • Lokata overnight – gdy środki przekroczą ustaloną wartość minimalną, podlegać będą oprocentowaniu również w nocy, przy czym w dzień pozostają do dyspozycji właściciela.

  • Lokata rentierska – odsetki wypłaca się na początku okresu danej lokaty, a nie na końcu. Aby móc założyć taką lokatę, trzeba wpłacić znaczną sumę pieniędzy. Najczęściej zawiera się lokaty długoterminowe.

  • Lokata call – zawiera się ją na rachunku klienta wtedy, gdy wysokość zgromadzonych środków przekroczy wskazaną wartość minimalną. Lokata trwa dopóki na rachunku właściciela znajdują się środki powyżej wartości minimalnej albo do momentu wypowiedzenia umowy lokacyjnej.

Istnieje zatem wiele rodzajów i typów lokat. Na co zwracac uwagę przy wyborze konta bankowego. Przy wyborze odpowiedniego produktu dla siebie warto rozważyć wszystkie propozycje – zastanowić się przede wszystkim nad swoimi możliwościami czy celem założenia lokaty.

Gdzie lepiej założyć lokatę – w banku czy w SKOK-u?

Przechowywanie oszczędności na lokatach jest prostym i bezpiecznym sposobem na oszczędzanie. Jednak minimalizacja ryzyka wiąże się z faktem, że na lokatach z zasady zarabia się mniej niż na innych narzędziach finansowych. Przeczytaj czym są chwilówki. Aby jednak zarobić możliwie najwięcej na depozycie warto zastanowić się, gdzie najbardziej opłaca się założyć lokatę – w banku czy w SKOK-u?

Na zysk z lokaty w znacznej mierze wpływa oprocentowanie oraz kapitalizacja odsetek. Oprocentowanie z kolei jest determinowane przez stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Warto przy tym zauważyć, że w większości przypadków SKOK-i oferują wyższe oprocentowanie lokat niż banki. Jak wybierac bezpieczne chwilówki i oferty pozabankowe. W przypadku banków, jak pokazują rankingi z 2016 roku, wyższe oprocentowanie oferują raczej te mniejsze. Najnowszy ranking finansowy zawsze dostępny na stronie Internetowy Portfel. Niemniej jednak banki oferują lokaty z oprocentowaniem ok. 2-3%, a SKOK-i nawet do 6%. Trzeba jednak pamiętać, że aby skorzystać z oferty SKOK-ów (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowe), trzeba być już ich klientem. 

Aby zostać członkiem SKOK-u trzeba wypełnić stosowną deklarację, zapłacić wpisowe i wykupić udział członkowski. Kwoty te nie są wysokie, zaś wkład członkowski oraz udziały są zwracane w sytuacji, kiedy klient rezygnuje z członkostwa. W przypadku SKOK-ów, oferty często mają charakter lokalny. Założenie lokaty na preferencyjnych warunkach jest np. możliwe tylko w placówce z danego regionu. Z drugiej strony bezpośrednie udanie się do oddziału umożliwia negocjowanie oprocentowania. Darmowe 60 dni przy braniu chwilówki pozabankowej – na czym polega. Decydując się na lokatę w SKOK-u trzeba wciąż pod uwagę również problemy, z jakimi ostatnio borykają się te podmioty – będące przejawem prowadzonej restrukturyzacji. W lutym 2016 roku do kasacji zgłoszono 8 SKOK-ów. SKOK-i są zamykane albo przejmowane przez banki. Nadal jednak działa ok. 1500 oddziałów obsługujących klientów. Problemy SKOK-ów związane są ze zbyt niskim współczynnikiem wypłacalności (poniżej 5%). Istnieją jednak SKOK-i, których współczynnik wypłacalności wynosi więcej niż 5%, zatem są one bezpieczne.

Banki zazwyczaj mają mniejsze oprocentowanie lokat, jednak ich założenie jest prostsze. Wystarczy udać się do dowolnego oddziału banku albo złożyć wniosek za pomocą Internetu. Jeśli chcesz to porównaj kredyty dostępne na naszej stronie. Co ważne, nie trzeba ponosić opłat za założenie lokaty, a często nie jest konieczne nawet posiadanie rachunku bankowego. Wiele banków oferuje e-lokaty, które są zakładane zdalnie i mają często wyższe oprocentowanie niż tradycyjne lokaty. Zamykamy konto bankowe. W przypadku SKOK-ów opcja ta jest wciąż rzadko proponowana.

Różnica w lokatach bankowych i zakładanych w SKOK-ach dotyczy zatem wysokości oprocentowania (w SKOK-ach jest duży wyższe), formie zakładania (e-lokaty są częściej oferowane w bankach, założenie lokaty w SKOK-u wiąże się z koniecznością zastania jego członkiem i zapłacenia wpisowego), bezpieczeństwie (SKOK-i borykają się ze skutkami będącej wciąż w toku restrukturyzacji, wiele z nich bankrutuje albo zostaje wykupionych przez banki). Decydując się na wybór odpowiedniej lokaty trzeba wziąć wszystkie te kwestie pod uwagę.

Czy warto oszczędzać na lokacie?

Z pewnością nikomu nie trzeba tłumaczyć sensu oszczędzania. Z takiego postępowania można czerpać tylko korzyści. Podejmując decyzję o oszczędzaniu warto jednak zastanowić się nad jego formą. Co będzie lepsze – założenie lokaty, otwarcie funduszu inwestycyjnego czy zbieranie „do skarpety”? Z którą formą oszczędzania wiąże się najmniejsze ryzyko? Sprawdź jakie transakcje za pomocą karty kredytowej są w Twoim zasięgu. 

Najmniej efektywnym sposobem oszczędzania jest gromadzenie oszczędności w domu. Takie pieniądze „nie pracują” – nie narastają w tym przypadku żadne odsetki. Przez internet chwilówki – co i jak i gdzie. Co więcej, oszczędzanie w ten sposób przez dłuższy czas prowadzi do utraty wartości zgromadzonych pieniędzy – w związku z inflacją. Ponadto oszczędności zgromadzone w domu po prostu łatwo wydać. Aby oszczędzać w ten sposób trzeba mieć dużą samodyscyplinę. Takie „domowe oszczędzanie” może być dobre na początek – można zebrać pewną kwotę pieniędzy i potem wpłacić ją np. na lokatę.

Lokata jest jedną z preferowanych przez Polaków form oszczędzania. Jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów oszczędzania – i niestety mało efektywnych. Pieniądze umieszczone na lokacie są oprocentowane. Korzystamy z chwilówek pozabankowych czyli gdzie bra najlepiej. Oznacza to, że do kapitału początkowego wpłaconego na lokatę doliczane są w ustalonym w umowie lokacyjnej czasie odsetki (tzw. kapitalizacja odsetek). Na oprocentowanie lokaty wpływają stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ponieważ od pewnego czasu utrzymywane są one na niskim poziomie, również oszczędności na lokatach rosną bardzo powoli. Lokaty w bankach są oprocentowane na ok. 2-3%. Zatem lokata raczej nie pozwala zarobić na oszczędnościach – neutralizuje tylko skutki inflacji. Sytuacja ta nieco lepiej wygląda w SKOK-ach – oprocentowanie sięga tam nawet 6%. Jednak chcąc skorzystać z oferty SKOK-ów trzeba spełnić pewne dodatkowe warunki (m.in. być członkiem kasy oszczędnościowej).

Alternatywę dla lokat stanowią fundusze inwestycyjne. Sprawdź kto to jest doradca kredytowy. Miejsca z których parabanki czerpią informacje o pożyczkobiorcy. Polegają one na lokowaniu środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W praktyce wygląda to następująco – fundusz inwestycyjny zbiera od inwestorów pieniądze (nie muszą to być duże kwoty) i całość zebranych aktywów inwestuje w te instrumenty i na tych rynkach, które wskazano w statucie funduszu – czyli np. w akcje albo obligacje. Uczestnik funduszu inwestycyjnego otrzymuje z kolei jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny. Aktualny ranking chwilówek internetowych. Na ich wartość wpływa wycena aktywów, w które inwestuje fundusz.

Na funduszach inwestycyjnych można zarobić znacznie więcej niż na lokatach – nawet 11%. Trzeba jednak liczyć się ze swoistym ryzykiem, jakie jest związane z tym instrumentem finansowym. Tajemnice scoringu bankowego. Fundusz inwestycyjny może przynieść znaczące zyski, może jednak nie przynieść ich wcale, a nawet – skutkować utratą środków. Oszczędzanie z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych jest też bardziej skomplikowane niż założenie lokaty. Często więc oszczędzający decydują się na powierzenie swoich pieniędzy profesjonalistom.

Transakcje gotówkowe a karta kredytowa

Karta kredytowa – specyficzny rodzaj kredytu przyznawanego użytkownikowi przez bank – jest zazwyczaj wykorzystywana do płacenia za zakupy czy usługi w sposób bezpośredni. Wielkanocne darmowe chwilówki z naszej oferty. Często pozwala również na czerpanie innych korzyści – np. karta kredytowa partnerska upoważnia do korzystania z wielu rabatów i promocji firm i marek, które przystąpią do programu lojalnościowego. Czasami z kart kredytowych wypłacamy też gotówkę w bankomacie. Czy to się opłaca?

Transakcje gotówkowe są pewną pułapką kart kredytowych. Czy chwilówki na telefon są lepsze niż przez internet ? Jak wiadomo, każda karta kredytowa posiada ustalony okres bezodsetkowy. W jakim zakresie doradca kredytowy może wspomóc nasz domowy budżet. W tym okresie do „pożyczonych” pieniędzy nie jest naliczane oprocentowanie. Gdy spłacimy dług w tym terminie (wynosi zazwyczaj ok. 50 dni), odsetki w ogóle nie zostaną naliczone i w praktyce nie poniesiemy kosztów wcześniejszego „życia na kredyt”. Jednak okres bezodsetkowy dotyczy tylko i wyłącznie transakcji bezgotówkowych – czyli tych, które są bezpośrednio realizowane w sklepie czy zakładzie fryzjerskim za pomocą karty kredytowej i terminalu.

Gdy chcemy wypłacić z karty kredytowej pieniądze w bankomacie, musimy liczyć się z pewnymi dodatkowymi kosztami. Jest ich sporo i są one relatywnie wysokie. Korzystamy z popularnych chwilówek dostępnych online. Za każdą wypłatę gotówki z bankomatu należy zapłacić prowizję. Prowizja ta wynosi ok. 4%. Łatwo więc obliczyć, że wypłacając z bankomatu 300 zł, zapłacimy dodatkowo prowizję wynoszącą 12 zł. Warto pamiętać, że transakcją gotówkową będzie także opłacenie rachunków.

Transakcje gotówkowe nie są objęte okresem bezodsetkowym – i trzeba to zapamiętać. Co to oznacza w praktyce? Bank do sumy wypłaconej z bankomatu zawsze doliczy odsetki, zaczynając od dnia, w którym transakcja gotówkowa została zrealizowana. Naliczanie odsetek zostanie zatrzymane dopiero po spłacie zadłużenia powstałego wskutek transakcji gotówkowej. Warto przy tym zbadać, jaka jest kolejność spłaty zobowiązań. Banki realizują tę kwestię w różny sposób. Czasami w pierwszej kolejności są spłacane należności z transakcji bezgotówkowych, inne firmy najpierw pokrywają długi dotyczące transakcji gotówkowych, niekiedy po prostu zadłużenia są spłacane po kolei. Zaczyna się od najstarszych płatności, przechodząc kolejno do następnych. Zbadajmy ten przypadek. Jeżeli wykonałeś transakcje bezgotówkową na 250 zł, a potem wypłaciłeś z bankomatu 300 zł, odsetki będą naliczane od tych 300 zł. Załóżmy, że na pokrycie długu wpłacisz 350 zł. Pokryje to 250 zł za transakcję bezgotówkową (wcześniejszą) i 100 zł za transakcję gotówkową (późniejszą). Zatem na karcie kredytowej zadłużenie wynosić będzie 200 zł. Od tych 200 zł nadal będą naliczane odsetki. Transakcje gotówkowe kartą kredytową nie opłacają się – nawet jeżeli szybko spłacimy dług to i tak będziemy musieli pokryć odsetki i zapłacić prowizję za operację. Sprawdź aktualny ranking chwilówek online. Pewnym rozwiązaniem jest przelew z karty kredytowej na inne konto. Niektóre banki nie pobierają za taki przelew prowizji albo prowizja jest mniejsza niż w przypadku wypłaty środków z bankomatu. Odsetki z karty kredytowej co i jak i dlaczego. 

Na czym polega partnerska karta kredytowa?

Karta kredytowa – na czym polega jej działanie

Partnerska karta kredytowa przede wszystkim skupia się na bogatej ofercie programów rabatowych, lojalnościowych oraz partnerskich. Jest ona wydawana przez bank przy współpracy z różnymi sklepami, zarówno internetowymi, jak i stacjonarnymi. Do współpracy zapraszane są również kina, stacje benzynowe, restauracje, kluby sportowe. Posiadacz takiej karty może korzystać z różnych zniżek i odbierać nagrody rzeczowe. Wystarczy tylko aktywnie korzystać z karty i zbierać punkty.

Partnerskie karty kredytowe są bardzo ciekawą propozycją. Pozwalają cieszyć się z rabatów podczas codziennych zakupów, np. w delikatesach. Za każdą dokonaną transakcję naliczane są punkty, które można potem zamienić na atrakcyjne nagrody rzeczowe. Co więcej, partnerskie karty kredytowe w prosty sposób pozwalają na wspieranie akcji charytatywnych i ochronę środowiska naturalnego.

Partnerskie karty kredytowe proponują więc swoim użytkownikom swoistą wartość dodaną. Taka karta działa tak samo jak tradycyjna karta kredytowa. Ranking chwilówek maj dostępny na stronie internetowy portfel. Banki oferują możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych, długie okresy bezodsetkowe czy wysoki limit kredytu. Do tego wszystkiego dodawana jest rozbudowana oferta rabatowa. To miła niespodzianka, gdy podczas codziennych zakupów zostanie ci przyznany rabat 5%. Partnerska karta kredytowa jest tym bardziej opłacalna, im częściej z niej korzystamy. Jest to więc oferta przede wszystkim dla osób aktywnych, prowadzących bogate życie towarzyskie, chcących zaoszczędzić.

 

Karty kredytowe partnerskie są dedykowane różnym grupom docelowym. I tak możemy znaleźć karty adresowane do kobiet i mężczyzn, dla osób aktywnych fizycznie, tzw. prestiżowe. Takie karty obowiązują zarówno w kraju, jak i za granicą.

Za korzystanie z partnerskiej karty kredytowej zazwyczaj trzeba płacić (np. 10 zł miesięcznie). Przy wyborze takiej karty warto sprawdzić również, ile trwa okres bezodsetkowy (naliczanie odsetek działa tutaj tak samo jak w przypadku tradycyjnych kart kredytowych). Zastanów się też, z jakich usług korzystasz najczęściej i co kupujesz. Spróbuj dopasować programy premiowe i rabatowe do swoich potrzeb. Najlepsze chwilówki internetowe online dostepne 24h . Wybierz odpowiedni dla siebie limit kredytowy – nie zapominaj o naliczanych odsetkach i konieczności wpłacenia kwoty minimalnej na koniec okresu rozliczeniowe (5% zadłużenia). Karty kredytowe są wygodne i mogą ułatwić codzienne życie, ale należy korzystać z nich z rozwagą i z zachowaniem zdrowego rozsądku. Dodatkowe rabaty i promocje zachęcają do częstego robienia zakupów i korzystania z różnych usług, ale nie mogą determinować naszego zachowania. Pieniądze – szczególnie te pożyczone, udzielone na kredyt – trzeba wydawać rozsądnie.

Partnerskie karty kredytowe mają kilka wad. Często pobierane są wysokie prowizje za przelewy i transakcje gotówkowe, za korzystanie z takiej karty trzeba dokonywać rocznych opłat. Zanim zdecydujesz się na taką kartę – przeczytaj dokładnie umowę. Dodatkowe rabaty to tylko jedna z kwestii, na którą musisz zwrócić uwagę.

Karta kredytowa a inne rodzaje kart bankowych

Karta kredytowa

Zastanawiasz się, czy są jakieś różnice między kartą kredytową i debetową? Karta prepaid to dla ciebie egzotyczny termin? Zastanawiasz się, czym jest co-branded? Poznaj znaczenie tych terminów i sprawdź, czym jest tradycyjna karta kredytowa.

Jest wiele różnych kart bankowych. Powyżej wymieniono tylko kilka z nich. Podstawowymi kartami są karta kredytowa i karta debetowa. Nie powinno się ich ze sobą mylić – choć często się to zdarza. Tradycyjna karta kredytowa to niezależny produkt bankowy, który nie jest powiązany z osobistym kontem. Wybieramy e lokate najlepszą na rynku. Karta kredytowa to swoisty kredyt, przyznany do określonej kwoty, np. 25 tys. zł. Przy płaceniu kartą kredytową użytkownik wydaje pieniądze należące do banku. Od wydanej sumy w danym okresie rozliczeniowym naliczane są odsetki. Jeżeli uda się spłacić dług przed tym okresem, odsetki nie są naliczane. Najczęściej okres rozliczeniowy wynosi ok. 50 dni. Zatem w tym okresie użytkownik karty nie ponosi żadnych opłat. Opłaty te będą naliczone, gdy zadłużenie nie zostanie spłacone w terminie.

Karta debetowa stanowi uzupełnienie konta ROR. Umożliwia bezgotówkowe opłacanie zakupów czy pobieranie pieniędzy za pomocą bankomatu. Środki są w tym przypadku pobierane z osobistego konta użytkownika. Właściciel karty debetowej może wydać wszystkie środki posiadane na rachunku bankowym. Można również wnioskować o przyznanie tzw. debetu na określoną kwotę. Oznacza to, że klient będzie mógł się zadłużyć – wydać więcej niż ma zgromadzone na rachunku bankowym. Taki dług należy oddać najpóźniej w dniu zamknięcia rachunku bankowego. Od tego długu nie są naliczane odsetki.

 

Obecnie na rynku istnieje wiele rodzajów kart kredytowych. Jednym z nich jest karta prepaid (przedpłacowa). W tym przypadku wydawane są tylko środki zgromadzone na specjalnym rachunku rozliczeniowym. Czy budowanie pozytywnej historii kredytowej ma sens?  Karta nie jest spersonalizowana – mogą z niej korzystać różne osoby.

Karta co-branded to tzw. karta wspólnych marek. Program co-branded polega na współpracy banku i różnych instytucji celem rozpowszechnienia marki karty w grupie potencjalnych klientów firmy. Posiadanie karty co-branded pozwala na uczestniczenie w programach lojalnościowych. Najczęściej wydaje się karty związane z liniami lotniczymi i stacjami benzynowymi.

Istnieje jeszcze wiele innych typów kart kredytowych, np. affity, charge, partnerska. Karty affity są wydawane przez banki przy współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i partiami. Wybierz ranking chwilówek który przedstawia kompleksową ofertę finansową. Ich celem jest wspieranie działalności tych organizacji. Użytkownicy kart mogą być dobroczyńcami na rzecz wybranej organizacji non-profit. Karta charge (obciążeniowa) jest powiązana z rachunkiem bankowym, z którego pobiera się automatycznie na koniec okresu rozliczeniowego sumę na pokrycie zadłużenia. Zadłużenie jest spłacane w całości. Partnerskie karty kredytowe oferują programy lojalnościowe i rabatowe.

Jak naliczane są odsetki na karcie kredytowej?

Jak naliczane są odsetki

Karta kredytowa to specyficzny rodzaj kredytu udzielonego przez bank na dowolne cele. Wszystko brzmi prosto i zachęcająco. Nie możesz jednak zapominać o odsetkach naliczanych od długu.

Jeżeli dług jest spłacany w okresie bezodsetkowym, od pożyczonej kwoty nie zostaną naliczone odsetki. Oznacza to, że za korzystanie z karty kredytowej nie trzeba prawie nic płacić, a zaciągnięty kredyt jest „darmowy”. Prawie, ponieważ nie wolno zapominać o opłatach dodatkowych – np. za wyrobienie karty, posiadanie karty, ubezpieczenie od kradzieży. Jednak jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w okresie bezodsetkowym, bank rozpocznie naliczanie odsetek. Jak to dokładnie wygląda?

Ranking najlepszych chwilówek online  W danym okresie rozliczeniowym właściciel karty kredytowej jest zobowiązany do uiszczenia tzw. opłaty minimalnej, która wynosi ok. 5%. Na tym można skończyć spłacanie długu. Takie działanie jednak aktywuje naliczanie odsetek. Banki dla swoich kart kredytowych same ustalają wysokość oprocentowania. Zazwyczaj oprocentowanie to wynosi jednak czeterokrotność stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego – czyli osiągają ustalone w prawie maksimum. Jeżeli stopa procentowa wynosi 3%, to bank może ustalić dla karty kredytowej oprocentowanie nawet w wysokości 12%.

Spłacanie płatności bezgotówkowych w terminie w całości nie jest obarczone żadnym oprocentowaniem. Jeżeli wydałeś w danym okresie rozliczeniowym 3 tys. i udało ci się je oddać przez upłynięciem okresu bezodsetkowego, nic dodatkowo za to nie zapłacisz. Odsetki są automatycznie naliczane do wszystkich transakcji gotówkowych, w dniu ich wykonania. Jak założyc lokate w banku. 

 

W przypadku transakcji bezgotówkowych odsetki są naliczane po upłynięciu okresu bezodsetkowego. Jeżeli nie udało się spłacić długu w terminie, bank skasuje okres bezodsetkowy i zacznie naliczanie odsetek od dnia rozliczenia każdej transakcji. Pozytywna historia w banku jak ją zbudowa. Bank wylicza odsetki od salda kredytu na każdy dzień, potem są one sumowane i przedstawiane jako jedna pozycja na wyciągu.

Załóżmy, że okres bezodsetkowy kończy się 25 czerwca, a okres rozliczeniowy trwa do 2 czerwca. W okresie rozliczeniowym z karty kredytowej wydałeś 4 tys. zł. W dniu 23 czerwca wpłaciłeś na kartę kredytową 3 tys. zł. Ponieważ złamałeś warunki umowy (całość długu nie została spłacona w terminie), bank anuluje okres bezodsetkowy. Odsetki zostaną naliczone dla 3 tys. od 2 do 23 czerwca. Za pozostałe 1000 zł nadal będą naliczane odsetki – do chwili spłaty zadłużenia. Co więcej, do salda kredytu doliczane będą odsetki za okres 2-23 czerwca i odsetki za pozostały dług (czyli 1000 zł).

Sposób naliczania odsetek jest bardzo skomplikowany. Istotna okazuje się też kolejność spłacania zadłużenia. W niektórych bankach najpierw spłacane są transakcje gotówkowe, w innych bezgotówkowe, czasami należności są regulowane zgodnie z kolejnością ich powstania. Sprawdź, jak naliczane są odsetki na twojej karcie kredytowej, zanim przekroczysz okres bezodsetkowy.

Na czym polegają konta osobiste w bankach telekomowych?

Bankowość internetowa jest już standardem. Nikogo nie dziwią płatności wykonywane kartą zbliżeniową czy aplikacjami zainstalowanymi na telefonach. Bankowość weszła jakiś czas temu w nową erę. Czy wiesz, czym są banki telekomowe i jakie dają możliwości swoim klientom?

Konta osobiste są podstawową usługą bankową. Obecnie niemal każdy posiada osobiste konto w wybranym banku (a nawet kilka). Działalność bankową prowadzą również banki, które współpracują z operatorami telekomunikacyjnymi – są to tzw. banki telekomowe. Szybka chwilówka online – spis firm. Usługi tego typu oferują w Polsce Orange, T-Mobile, Plus. Jedna z większych telefonii komórowych, Play, nie zapowiada w najbliższym czasie rozpoczęcia świadczenia usług bankowych. W przypadku T-Mobile (T-Mobile Usługi Bankowe), współpraca bankowa została nawiązana z Alior Bankiem. Orange (Orange Finanse) współpracuje z mBankiem. Z kolei PlusBank należy do Grupy Podmiotów, których właścicielem jest Z. Solorz-Żak, a która tworzy polską grupę telekomunikacyjno-finansową.

 

Często konto w bankach telekomowych zakłada się przy okazji zawierania albo przedłużania umowy u danego operatora na usługi telekomunikacyjne. Czasami usługa ta jest proponowana klientom, którzy chcą wziąć kredyt na zakupienie telefonu komórkowego. Banki telekomowe oferują także – poza kredytami gotówkowymi – pożyczki. Można w nich założyć lokaty, konta oszczędnościowe, wyrabiać karty kredytowe.

Banki telekomowe działają analogicznie do banków tradycyjnych. Można w nich założyć konto osobiste i korzystać ze wszystkich jego dobrodziejstw – a więc robić przelewy, wypłacać środki, dokonywać przelewów stałych i wiele innych. Dodatkowo operatorzy kuszą swoich przyszłych klientów oszczędnościami w związku z połączeniem kilku usług. Rabaty są np. naliczane za to, że posiadamy rachunek bankowy i abonament telefoniczny w jednej sieci telekomunikacyjnej. Oferta promocyjna może również dotyczyć ustalenia wyższego debetu na rachunku bankowym w zamian za zamówienie u danego operatora Internetu. Czasami nowy klient banku telekomowego może liczyć na specjalną premię – bank oferuje przelanie na konto np. 300 zł w miesięcznych ratach. Jak można zdobyć taką premię? Wystarczy założyć konto osobiste w banku telekomowym, wykupić abonament na telefon, dokonywać regularnych płatności kartą i opłacać resztę kosztów regularnie. Z bankami telekomowymi łączone są nie tylko usługi telekomunikacyjne, ale również telewizja. Im więcej usług zamówmy u jednego operatora, tym zazwyczaj na większe rabaty i promocje możemy liczyć. Niektórzy operatorzy oferują nawet obniżenie rachunków, np. za prąd.

Konta osobiste w bankach telekomowych zdobywają coraz większą popularność. Są tak samo bezpieczne i proste w obsłudze jak tradycyjne konta bankowe, dodatkowo pozwalają zyskać na rabatach i promocjach. Odznaczają się mobilnością – dla takiego konta opracowano również specjalną aplikację na telefon. Łączą w sobie wszystkie funkcjonalności tradycyjnego konta bankowego i bywają od niego tańsze. Szczegóły oferty trzeba jednak sprawdzić u operatora.

Konto bankowe a dziedziczenie

Konta bankowe

Co jakiś czas do publicznej dyskusji powraca problem tzw. martwych kont i dziedziczenia zgromadzonych na nich środków pieniężnych. W skrócie chodzi o to, co dzieje się z kontami bankowymi i zgromadzonymi na nich pieniędzmi po śmierci właściciela. Od 1 lipca 2016 roku dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych na martwych kontach bankowych będzie dużo prostsze.

Zmiana przepisów sprawia, że spadkobiercy bez większych problemów będą mogli odzyskać pieniądze, które formalnie po śmierci bliskiego do nich należą. Ponadto nałożono na banki dodatkowe obowiązki w związku z tzw. martwymi kontami. Wcześniej osoba, która chciała ustalić, czy zmarły posiadał konto bankowe i środki na nim zgromadzone, musiała sprostać bardzo skomplikowanym procedurom. Najlepsze chwilówki online w rankingu na naszej stronie. Obecnie bez problemu powinna szybko ustalić, w jakich bankach zmarły miał otworzone rachunki bankowe i odzyskać pieniądze zgromadzone na nich pieniądze. Jak przebiega cała procedura dotycząca martwych kont po nowelizacji?

Aby wypłacić środki pieniężne z konta po zmarłej osobie, trzeba do banku dostarczyć sądowe stwierdzenie nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. Gdy spadkobierca przedstawi stosowny dokument, bank ma obowiązek rozpoczęcia procedury związanej z martwym kontem.

Prostsze rozwiązanie to dyspozycja na wypadek śmierci, składana przez właściciela konta bankowego. Ranking chwilówek w maju z aktualnym zestawieniem. Czy wiesz wystarczająco o ubezpieczeniach społecznych ? W takiej dyspozycji właściciel wskazuje, które osoby będą po nim dziedziczyły (można wskazać kilka osób). Właściciel może również wskazać w procentach, jak zgromadzone na koncie środki mają zostać podzielone między poszczególnych spadkobierców. Co ważne, obecnie maksymalna kwota oddana w dyspozycję to ok. 80 tys. zł. We wniosku wskazane ponadto mogą być tylko osoby blisko spokrewnione.

 

Nowelizacja prawa zmusza również banki do aktywnego działania w sprawie martwych kont. Po pierwsze, banki mają zachęcać klientów do składania dyspozycji na wypadek śmierci i popularyzować testament bankowy. Po drugie, banki mają obowiązek przyglądać się aktywności użytkowników kont bankowych. Jeżeli z danego konta nie wydano żadnej dyspozycji przez 5 lat, bank musi sprawdzić, czy właściciel konta żyje. Jeżeli ustalone zostanie, że właściciel konta osobistego zmarł, bank jest zobowiązany do sprawdzenia, czy do konta nie została wydana dyspozycja na wypadek śmierci. W razie istnienia takiej dyspozycji należy odnaleźć osobę czy też osoby w niej wskazane i wypłacić im należne środki.

Od 1 lipca 2016 r. prowadzony jest również rejestr kont bankowych i ich właścicieli. Znacznie ułatwia to ustalenie, czy zmarła osoba posiadała konto w banku albo SKOK-u. Bliski zmarłego może poprosić o udostepnienie informacji na temat wszystkich kont, jakie posiadał zmarły. Co ciekawe, do tej pory nie istniała w Polsce żadna centralna baza informacji o zakładanych kontach bankowych. Ustawodawca spodziewa się, że stworzenie tego typu bazy danych znacząco ułatwi i przyspieszy wiele procedur – nie tylko związanych z dziedziczeniem.

Szacuje się, że obecnie w Polsce na martwych kontach zgromadzonych jest nawet 15 mld zł.