Czym jest scoring kredytowy?

Czym jest scoring kredytowy

Podczas starania się o kredyt darmowe chwilówki przez internet bez bik spotkać się można z pojęciem scoring kredytowy. Co oznacza ten termin i czy jest ważny? Na co ma wpływ? Jak jest wyliczany? Co obniża ocenę punktową?

Scoring kredytowy to inaczej ocena punktowa, którą wykorzystuje się w procesie podejmowania decyzji kredytowych oraz w monitorowaniu wiarygodności kredytowej danej osoby. Scoring kredytowy pozwala bankom oraz SKOK-om ustalić, jakie jest ryzyko udzielenia kredytu konkretnemu klientowi. Zatem scoring to nic innego jak metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Więcej o kredytach i najważniejszych sprawach z nimi związanymi. 

Istotą scoringu kredytowego jest określenie wiarygodności klienta przez dokonanie porównania jego profilu z profilem tych klientów, którym już przyznano kredyt. Jeżeli profil nowego klienta jest zbieżny z profilem klientów spłacających terminowo zaciągnięte kredyty w przeszłości, wystawia się mu wysoką ocenę. Dostępne są chwilówki za darmo na 60 dni prosto z naszej zakładki. Wysoka ocena oznacza, że ryzyko kredytowe jest niskie – co przekłada się zazwyczaj na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. Jak przyznawane są zatem punkty w tej metodzie i jak podwyższyć swoją ocenę?

 

Punty są przyznawane za konkretne cechy klienta, zgodnie z odpowiednio przygotowaną skalą. Kredytodawcę interesują między innymi następujące kwestie: zawód, wykształcenie, status mieszkaniowy, dzielnica zamieszkania, okres zamieszkania pod obecnym adresem, posiadanie telefonu, wiek oraz stan cywilny, miesięczne dochody, liczba osób utrzymywanych przez kredytobiorcę, referencje bankowe, posiadane rachunki bankowe, posiadane ubezpieczenie na życie, posiadanie samochodu, posiadane karty płatnicze, czas zatrudnienia w obecnej firmie i na obecnym stanowisku. Zobacz jak wygląda założenie e lokaty w praktyce. Zestawienie nowych i aktualny jak zawsze ranking pożyczek przez internet na raty. Jak to wygląda w praktyce? Dla przykładu, jeżeli kredytobiorca ma 32 lata, przyznaje się mu 15 punktów, a 42-letniemu klientowi przypisane będzie 25 punktów. Więcej punktów przyznaje się osobom w związku małżeńskim niż niezamężnym/nieżonatym.

W Polsce ocena kredytobiorcy na podstawie scoringu punktowego jest wystawiana przez BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Ocena punktowa przyjmuje wtedy wartość z przedziału 192-631 (stosuje się także skalę złożoną z 5 gwiazdek). Im wyższa ocena (im więcej punktów zdobył kredytobiorca), tym mniejsze ryzyko kredytowe. Nie są znane dokładne mechanizmy przyznawania punktów.

Na obniżenie oceny punktowej wpływają przede wszystkim: opóźnienia w spłacie rat kredytowych, przekroczenie limitu kredytowego, częste ubieganie się o kredyt (z kolejnym zapytaniem o kredyt, nawet jeżeli ostatecznie klient się na niego nie zdecyduje, spaść może ocena punktowa). Bezpieczne chwilówki pozabankowe – w pigułce. 

Ocena punktowa wpływa na decyzję o udzieleniu kredytu. Dostępny jest już ranking chwilówek maj. Jeśli klient nie osiągnie najniższego pułapu określonego przez dany bank, kredyt nie zostanie mu udzielony. Ocena punktowa wpływa także na marżę kredytu. . 

Istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenie swojej oceny punktowej w BIK. Wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej BIK i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Aby otrzymać raport z BIK, należy wnieść odpowiednią opłatę (ok. 40 zł).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.