Jakie są rodzaje lokat?

Chcemy zacząć oszczędzać. Zastanawiamy się, jaki sposób będzie najlepszy. Nasz wybór pada na założenie lokaty. Informacje dostępne o pożyczkobiorcy, kto udziela , kto ma wgląd. . Udajemy się do oddziału firmy albo włączamy Internet i … okazuje się, że sprawa nie jest wcale taka prosta. Istnieje bowiem wiele rodzajów i typów lokat. Jak odnaleźć się w skomplikowanym świecie lokat? Z pewnością pomocna będzie klasyfikacja tych produktów finansowych.

Lokaty można podzielić na tradycyjne i e-lokaty. Sprawdź czym są pożyczki bez bik. Lokaty tradycyjne zawierane są w oddziałach firmy. Z kolei e-lokaty zakłada się samodzielnie, zdalnie przez Internet. Obie formy są bezpieczne – zgromadzone środki objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wyróżnia się też lokaty krótkoterminowe i długoterminowe. Lokata krótkoterminowa jest zawierana na okres do 12 miesięcy. Istnieją także lokaty odnawialne i jednorazowe. Jak wygląda pierwsza pożyczka za darmo. Lokaty jednorazowej nie da się przedłużyć – po upłynięciu terminu wskazanego w umowie zebrane środki zostaną wypłacone właścicielowi. Lokaty odnawialne po upływie terminu są automatycznie przedłużane o kolejny okres – o ile właściciel nie zadecyduje inaczej.

Warto wskazać również na typy lokat:

  • Lokata terminów – przez klienta jest przekazywana konkretna suma pieniędzy, która po upływie wskazanego terminu jest powiększana o odsetki. Odsetki są naliczane na koniec okresu lokacyjnego.

  • Lokata dzienna – do kapitalizacji odsetek dochodzi w systemie dziennym, zaś lokata automatycznie jest odnawiana na następny dzień do nadejścia ostatecznego terminu wskazanego w umowie.

  • Lokata dynamiczna – umożliwia dowolne wypłacanie środków z lokaty. Odsetki nalicza się w sposób proporcjonalny do okresu, w jakim konkretna suma pieniędzy znajdowała się na lokacie. Warto zauważyć, że oprocentowanie lokaty rośnie z czasem jej obowiązywania, ale wartość lokaty jest raczej niższa niż w przypadku standardowej lokaty terminowej.

  • Lokata progresywna – umożliwia dopłacanie kolejnych środków do tych wcześniej zdeponowanych na lokacie. Przy „dopłacaniu” kolejnych pieniędzy nie ma konieczności podpisywania kolejnej umowy. Co istotne, podwyższenie środków lokaty skutkuje wzrostem oprocentowania naliczanego do kapitału.

  • Lokata overnight – gdy środki przekroczą ustaloną wartość minimalną, podlegać będą oprocentowaniu również w nocy, przy czym w dzień pozostają do dyspozycji właściciela.

  • Lokata rentierska – odsetki wypłaca się na początku okresu danej lokaty, a nie na końcu. Aby móc założyć taką lokatę, trzeba wpłacić znaczną sumę pieniędzy. Najczęściej zawiera się lokaty długoterminowe.

  • Lokata call – zawiera się ją na rachunku klienta wtedy, gdy wysokość zgromadzonych środków przekroczy wskazaną wartość minimalną. Lokata trwa dopóki na rachunku właściciela znajdują się środki powyżej wartości minimalnej albo do momentu wypowiedzenia umowy lokacyjnej.

Istnieje zatem wiele rodzajów i typów lokat. Na co zwracac uwagę przy wyborze konta bankowego. Przy wyborze odpowiedniego produktu dla siebie warto rozważyć wszystkie propozycje – zastanowić się przede wszystkim nad swoimi możliwościami czy celem założenia lokaty.