Karta kredytowa a inne rodzaje kart bankowych

Karta kredytowa

Zastanawiasz się, czy są jakieś różnice między kartą kredytową i debetową? Karta prepaid to dla ciebie egzotyczny termin? Zastanawiasz się, czym jest co-branded? Poznaj znaczenie tych terminów i sprawdź, czym jest tradycyjna karta kredytowa.

Jest wiele różnych kart bankowych. Powyżej wymieniono tylko kilka z nich. Podstawowymi kartami są karta kredytowa i karta debetowa. Nie powinno się ich ze sobą mylić – choć często się to zdarza. Tradycyjna karta kredytowa to niezależny produkt bankowy, który nie jest powiązany z osobistym kontem. Wybieramy e lokate najlepszą na rynku. Karta kredytowa to swoisty kredyt, przyznany do określonej kwoty, np. 25 tys. zł. Przy płaceniu kartą kredytową użytkownik wydaje pieniądze należące do banku. Od wydanej sumy w danym okresie rozliczeniowym naliczane są odsetki. Jeżeli uda się spłacić dług przed tym okresem, odsetki nie są naliczane. Najczęściej okres rozliczeniowy wynosi ok. 50 dni. Zatem w tym okresie użytkownik karty nie ponosi żadnych opłat. Opłaty te będą naliczone, gdy zadłużenie nie zostanie spłacone w terminie.

Karta debetowa stanowi uzupełnienie konta ROR. Umożliwia bezgotówkowe opłacanie zakupów czy pobieranie pieniędzy za pomocą bankomatu. Środki są w tym przypadku pobierane z osobistego konta użytkownika. Właściciel karty debetowej może wydać wszystkie środki posiadane na rachunku bankowym. Można również wnioskować o przyznanie tzw. debetu na określoną kwotę. Dobre chwilówki długoterminowe . Oznacza to, że klient będzie mógł się zadłużyć – wydać więcej niż ma zgromadzone na rachunku bankowym. Taki dług należy oddać najpóźniej w dniu zamknięcia rachunku bankowego. Od tego długu nie są naliczane odsetki.

 

Obecnie na rynku istnieje wiele rodzajów kart kredytowych. Jednym z nich jest karta prepaid (przedpłacowa). W tym przypadku wydawane są tylko środki zgromadzone na specjalnym rachunku rozliczeniowym. Czy budowanie pozytywnej historii kredytowej ma sens?  Karta nie jest spersonalizowana – mogą z niej korzystać różne osoby.

Karta co-branded to tzw. karta wspólnych marek. Program co-branded polega na współpracy banku i różnych instytucji celem rozpowszechnienia marki karty w grupie potencjalnych klientów firmy. Posiadanie karty co-branded pozwala na uczestniczenie w programach lojalnościowych. Najczęściej wydaje się karty związane z liniami lotniczymi i stacjami benzynowymi.

Istnieje jeszcze wiele innych typów kart kredytowych, np. affity, charge, partnerska. Karty affity są wydawane przez banki przy współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i partiami. Wybierz ranking chwilówek który przedstawia kompleksową ofertę finansową. Ich celem jest wspieranie działalności tych organizacji. Użytkownicy kart mogą być dobroczyńcami na rzecz wybranej organizacji non-profit. Karta charge (obciążeniowa) jest powiązana z rachunkiem bankowym, z którego pobiera się automatycznie na koniec okresu rozliczeniowego sumę na pokrycie zadłużenia. Zadłużenie jest spłacane w całości. Partnerskie karty kredytowe oferują programy lojalnościowe i rabatowe.