Konto bankowe a dziedziczenie

Konta bankowe

Co jakiś czas do publicznej dyskusji powraca problem tzw. martwych kont i dziedziczenia zgromadzonych na nich środków pieniężnych. Zestawienie jak spłacic chwilówki bez zdolności. W skrócie chodzi o to, co dzieje się z kontami bankowymi i zgromadzonymi na nich pieniędzmi po śmierci właściciela. Od 1 lipca 2016 roku dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych na martwych kontach bankowych będzie dużo prostsze.

Zmiana przepisów sprawia, że spadkobiercy bez większych problemów będą mogli odzyskać pieniądze, które formalnie po śmierci bliskiego do nich należą. Ponadto nałożono na banki dodatkowe obowiązki w związku z tzw. martwymi kontami. Wcześniej osoba, która chciała ustalić, czy zmarły posiadał konto bankowe i środki na nim zgromadzone, musiała sprostać bardzo skomplikowanym procedurom. Najlepsze chwilówki online w rankingu na naszej stronie. Obecnie bez problemu powinna szybko ustalić, w jakich bankach zmarły miał otworzone rachunki bankowe i odzyskać pieniądze zgromadzone na nich pieniądze. Jak przebiega cała procedura dotycząca martwych kont po nowelizacji?

Aby wypłacić środki pieniężne z konta po zmarłej osobie, trzeba do banku dostarczyć sądowe stwierdzenie nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. Gdy spadkobierca przedstawi stosowny dokument, bank ma obowiązek rozpoczęcia procedury związanej z martwym kontem.

Prostsze rozwiązanie to dyspozycja na wypadek śmierci, składana przez właściciela konta bankowego. Ranking chwilówek w maju z aktualnym zestawieniem. Czy wiesz wystarczająco o ubezpieczeniach społecznych ? W takiej dyspozycji właściciel wskazuje, które osoby będą po nim dziedziczyły (można wskazać kilka osób). Właściciel może również wskazać w procentach, jak zgromadzone na koncie środki mają zostać podzielone między poszczególnych spadkobierców. Co ważne, obecnie maksymalna kwota oddana w dyspozycję to ok. 80 tys. zł. We wniosku wskazane ponadto mogą być tylko osoby blisko spokrewnione.

 

Nowelizacja prawa zmusza również banki do aktywnego działania w sprawie martwych kont. Po pierwsze, banki mają zachęcać klientów do składania dyspozycji na wypadek śmierci i popularyzować testament bankowy. Po drugie, banki mają obowiązek przyglądać się aktywności użytkowników kont bankowych. Jeżeli z danego konta nie wydano żadnej dyspozycji przez 5 lat, bank musi sprawdzić, czy właściciel konta żyje. Jeżeli ustalone zostanie, że właściciel konta osobistego zmarł, bank jest zobowiązany do sprawdzenia, czy do konta nie została wydana dyspozycja na wypadek śmierci. W razie istnienia takiej dyspozycji należy odnaleźć osobę czy też osoby w niej wskazane i wypłacić im należne środki.

Od 1 lipca 2016 r. prowadzony jest również rejestr kont bankowych i ich właścicieli. Znacznie ułatwia to ustalenie, czy zmarła osoba posiadała konto w banku albo SKOK-u. Bliski zmarłego może poprosić o udostepnienie informacji na temat wszystkich kont, jakie posiadał zmarły. Co ciekawe, do tej pory nie istniała w Polsce żadna centralna baza informacji o zakładanych kontach bankowych. Ustawodawca spodziewa się, że stworzenie tego typu bazy danych znacząco ułatwi i przyspieszy wiele procedur – nie tylko związanych z dziedziczeniem.

Szacuje się, że obecnie w Polsce na martwych kontach zgromadzonych jest nawet 15 mld zł.