Ubezpieczenie all risks a ubezpieczenie na ryzykach nazwanych

Zawierając różnego rodzaju ubezpieczenia (np. mieszkania, samochodu) zastanawiamy się często, czy ochrona i odszkodowanie obejmuje wszystkie przypadki. Niekiedy ubezpieczyciel odmawia dokonania wypłaty, ponieważ do szkody doszło z powodu, który nie został objęty ochroną (np. dach został uszkodzony przez wiatr a nie huragan). Wyjściem z tej sytuacji może być ubezpieczenie all risks. Czym jest i czym różni się od ubezpieczeń na ryzykach nazwanych? Która forma jest korzystniejsza?

Chwilówki Online

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych polegają na tym, że ochroną ubezpieczeniową są objęte tylko szkody, które powstały na skutek zdarzeń jasno zdefiniowanych w umowie ubezpieczeniowej (ogólnych warunkach ubezpieczenia – OWU). Zatem jeżeli w umowie nie zawarto informacji o wypłacie ubezpieczenia wskutek zalania mieszkania czy też powodzi, w razie takiego wypadku ubezpieczonemu nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Na cenę takiego ubezpieczenia wpływa liczba ryzyk, które zostały uwzględnione w umowie – im więcej zdefiniowanych ryzyk, tym zazwyczaj wyższa cena polisy. Wybierając najodpowiedniejszą ofertę dla siebie należy kierować się nie tylko ceną, ale warunkami, jakie przedstawia dany ubezpieczyciel. Bardzo ważne jest zapoznanie się z OWU.

Ubezpieczenie all risks to ubezpieczenie, które obejmuje wszystkie szkody, które powstają wskutek zdarzeń losowych – poza wyłączonymi spod ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest tutaj bardzo szeroki. Oczywiście takie ubezpieczenie jest z reguły droższe niż ubezpieczenie oparte o formułę ryzyk nazwanych. Kupując polisę tego typu nie należy sugerować się tylko ceną – bardzo ważne jest sprawdzenie, ile i jakie przyczyny powstania szkody zostały wyraźnie wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Aby ubezpieczenie all risks było skuteczne i korzystne, lista wyłączeń powinna być możliwie najkrótsza.

https://internetowyportfel.pl/chwilowki/

Istnieje wielu zwolenników ubezpieczenia typu all risks. Jest to przede wszystkim związane z tym, że łatwiej z tytułu takiego ubezpieczenia uzyskać odszkodowanie. W przypadku ubezpieczenia od ryzyk nazwanych to ubezpieczony musi udowodnić w razie jakichkolwiek wątpliwości, że szkoda powstała wskutek ryzyka zdefiniowanego w umowie. Czasami może być to trudne. Jeżeli nie uda się tego udowodnić, ubezpieczyciel nie musi wypłacić odszkodowania. W ubezpieczeniu all risks, jeżeli ubezpieczyciel chce odmówić wypłaty, ma obowiązek wyraźnego wskazania, na podstawie którego punktu warunków ubezpieczenia wyłączona zostaje jego odpowiedzialność.

Ubezpieczenia na bazie ryzyk nazwanych i all risks zasadniczo się między sobą różnią. Różnice te są widoczne odnośnie ceny, zakresu ochrony, ewentualnych sporów z ubezpieczycielem. O ile jakiś czas temu na ubezpieczenie all risks decydowały się przede wszystkim firmy, dzisiaj rozwiązanie to jest popularne również wśród osób fizycznych. Z pewnością jest to rozwiązanie wygodne i dające pewność, że w większości przypadków dojdzie do wypłaty odszkodowania. Nie zawsze jednak potrzebna jest kompleksowa ochrona. Niekiedy bardziej korzystne może być wykupienie polisy na bazie ryzyk nazwanych – zasadniczo tańszej.